Blogg

LYDNADSLATHUNDARNA ÄR KLARA FÖR LEVERANS


LATHUNDAR

Lathundar till hjälp vid träning är klara med 2023 års nya regler

Lydnad, bruks, och svenskskydd, 25 kr/st, 2 klasser på korten i bruks o lydnad och lägre högre skydd. Elitskydd ett eget kort.

BH + IGP 1, 2 och 3; 30 kr/st

Porto tillkommer. Swishavgift ingår.

Skicka till carina3329@gmail.com vid intresse, alternativt kontakta via fb.

………………………………………………………………Gällande regler kommer inte att ändras som det var tänkt 2022, förskjuts ytterligare 1 år till 2023. Förutom Lydnad klass 3, som börjar gälla 2022.