Föreläsningar, Clinic, Kurser m m 2023

Tacksam för att mina vänner erbjuder sig att hjälpa mig med arrangemangen, så kan jag ju fixa lite flera och i olika genre.

Mina egna påhittade ”Lathundar” finns att beskåda och är till försäljning under ”Bloggen”.


Är numera återförsäljare av Good Stuff, se under bloggen


…………………………………..

Så här ser mina bokade dagar ut för 2023 med olika instruktörer och genre.


Redigeras allt efterhand nya bokningar är gjorda.


20237-10/8 Maria Brandel;
7/8 Lydnadsklasserna start-klass 2, FULLT
8/8 Lydnadsklasserna 2 och 3, FULLT
9/8 Valpkurs + Banor, delad dag FULLT
10/8 Brukslydnad, FULLT

14-17/8 Maria Brandel;
14/8 Brukslydnad, FULLT
15/8 Unghundkurs (även forts från valp 2022), FULLT
16/8 Valfritt moment, 1 plats kvar
17/8 Lydnadsklasserna 2 och 3, FULLT

26/9 Game on Puppy, föreläsning
27/9 Game on Puppy kursdag, valfritt moment, 1 plats kvar
28/9 Game on Puppy, kursdag, uthållighet och bubblan, FULLT

7+8/10 Michelle Holmlund FULLT, åhörarplatser finns

25+26/11 Monica Henriksson, Föreläsning; Resursstarka hundar, platser kvar, begränsat antal platser


ÅHÖRARPLATSER finns ofta kvar vid kursdagar.


Se info vid affischen nedan


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Startar upp kurser i tävlingslydnad och brukslydnad. Även en kurs för nybörjare.
Intresserad, så hör av er. Går bra att mail;a ; carina3329@gmail.com


Michelle Holmlund

Så här skriver Monica om Resursstarka hundar;

Resursstarka hundar.

Många hundar av brukshundstyp, men även andra raser har begåvats med mycket av egenskaperna leklust/ kamplust/social kamplust/ aggressioner. Beteenden som skall finnas i denna typen av hund och som vi nyttjar en tekniska dressyren, men också beteenden som kan ställa till bekymmer i vardagen.

Beteende grupperna ligger nära varandra och kan lätt triggas/eskalera och kan bli svåra att få styrning över. Egenskaper som är fantastiska när de används på rätt sätt och riktas i arbetet, men som kan ställa till besvär för hundägaren om hunden använder resurserna vid fel tillfälle.

Hur kommunicerar vi med dessa hundar för att undvika att konflikterna trappas upp? Genom att utnyttja hundarnas eget sätt att kommunicera ökas acceptansen från hundarna i de flesta fall.

Denna hundtyp triggas av motstånd och öppna konflikter ökar ofta beteendena. Målet är att finna ut ett sätt att få styrning på hundarna utan att hamna i bråk. Förhållandevis enkla styrövningar som syftar till att få hundarna att lyssna bättre . Föremålshantering är för dessa hundar är en viktig fråga och här spårar det ofta ur, de vill inte släppa eller hänger i förarens kläder när de inte får som de vill.

Vi tittar på olika styrövningar för att få hundarna att lyssna på oss och hålla sig inom ”lagens råmärken”. Enkla övningar som kan göras allt svårare och de skapar en god vana hos hunden att lyssna på sin förare.

Vi pratar också om stress. Stress är en trigger till att olika beteenden utlöses vid fel tillfälle. Orsak, symptom och vad kan vi göra åt stress hos vår hund? Om hunden har för högt stressläge så kommer inte inlärning eller information från föraren att kunna tas emot. Stress leder till irrationella beteenden hos våra hundar. Det är viktigt att vi har kunskap om hur stress påverkar våra hundar.

Hundmöten- hundar som besitter stora resurser har lätt att bli utåtagerande i hundmöten. Men även hundar som är försiktiga eller har fått dåliga erfarenheter tidigare i livet får många gånger problem i sociala möten . Hundar har ett rikt och välutvecklat språk som dom kommunicerar med vid interaktioner med både artfränder och vid möten med oss människor. Genom att lära oss mer hundars språk och kommunikation så kan vi förutse vad som kommer att hända, hur ser de goda signalerna ut som hundar kommunicerar med vid hundmöten? Hur skall vi som förare agera i denna situation? Varför uppstår problem vid hundmöten och vad kan vi göra för att förekomma felbeteenden.